Wystawa – „Ruch Społeczeństwa Alternatywnego”

Wystawa – „Ruch Społeczeństwa Alternatywnego”

Wystawa składa się z  12 paneli o wymiarach 100 x 200 cm, ustawionych pionowo. Po zestawieniu stanowi konstrukcję samonośną, możliwą do prezentacji wewnątrz pomieszczeń. Do prezentacji w plenerze przygotowaliśmy 6 paneli o wymiarach 180×220 cm. 

Wystawa stanęła na początku października w gmachu Uniwersytetu Gdańskiego jako ilustracja do konferencji która odbędzie się 17 i 18 października w auli Wydziału Historycznego UG.

Wystawa stanowi część obchodów XXX lecia powstania RSA, w ramach których Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna we współpracy z Narodowym Centrum Kultury

oraz uczestnikami wydarzeń, m.in. z Krzysztofem Skibą przygotowała również Koncert zespołów w klubie Parlament w Gdańsku  

oraz spektakl p.t. „SOR” w Teatrze Wybrzeże

Dwanaście paneli tematycznych