Zbliża się 40 rocznica powstania Solidarności Walczącej

Zbliża się 40 rocznica powstania Solidarności Walczącej

W przyszłym roku przypada 40 rocznica powstania Solidarności Walczącej. Z tej okazji podjęliśmy się we współpracy ze Stowarzyszeniem Solidarność Walcząca oraz Fundacją Wizja Rozwoju zorganizowania uroczystości związanych z upamiętnieniem tej rocznicy.

Wydarzenie podzielone będzie na dwie części:

– Konferencyjną, która odbędzie się 23 – 25 czerwca 2022 r. w Gdyni jako wydarzenie towarzyszące V edycji Forum Wizja Rozwoju.

– Uroczystą, która odbędzie się 26 czerwca 2022 roku w Warszawie, w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej 37, której elementem będzie msza polowa.

Obchody wspierane są przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy!