13 lat działalności Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna to mnóstwo zrealizowanych projektów

13 lat działalności Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna to mnóstwo zrealizowanych projektów

Ukoronowaniem zaangażowania i 13 lat pracy zarządu fundacji jest publikacja pod tytułem „13 lat dla Ludzi i Pamięci – Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna. 2010-2023” przygotowana przez Małgorzatę i Romana Zwiercan. To przypomnienie wszystkich wykonanych prac pod szyldem Fundacji Pomorskiej Inicjatywy Historycznej stanowi dowód uznania dla zaangażowania w sprawy społeczne i docenienie pracy szeregu wolontariuszy, których autorzy publikacji potrafili mobilizować przez 13 lat i którzy w szeregach wolontariatu fundacji są z nami do dziś. Dziękujemy!