15 maja ruszyliśmy z programem wsparcia dla wetranów w Jastrzębiej Górze.

15 maja ruszyliśmy z programem wsparcia dla wetranów w Jastrzębiej Górze.

15 maja 2021 do Jastrzębiej Góry przyjechała pierwsza w tym roku grupa dawnych działaczy. W turnusie uczestniczyło 26 osób.
Prowadzony od ponad 7 lat program wsparcia weteranów i osób działających na rzecz niepodległego bytu państwa Polskiego nie uzyskał w tym roku dofinansowania z Ministerstwa Rodziny. Podjęliśmy decyzję o dalszej realizacji programu w 2021 roku zobowiązując się do pokrycia kosztów z środków własnych – prywatnych wpłat i ewentualnych donacji. Ze względu na ograniczenia spowodowane Covid 19 rozpoczęliśmy przyjmowanie gości dopiero w połowie maja i do końca roku planujemy zorganizować pobyty w Jastrzębiej Górze w ilości 540 turnusów, podzielonych na 22 osobowe grupy. 

Program od samego początku, od pomysłu do realizacji to dzieło Małgosi i Romana Zwiercan, którzy w ramach wolontariatu, od 2014 roku organizują i w dużej mierze finansują pomoc dla weteranów i osób działających na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego.Pomoc ta polega na umożliwieniu skorzystania z nieodpłatnego pobytu wypoczynkowo – rekreacyjnego w całorocznym ośrodku nad morzem, w Jastrzębiej Górze. 

W pierwszym roku projekt został sfinansowany całkowicie z prywatnych środków pomysłodawczyni i udało się opłacić 56 tygodniowych turunusów. 

W 2015 do programu dołożyło się finansowo kilku kolegów oraz udało się pozyskać niewielkie dofinansowanie z rządowego programu ASOS co pozwoliło zrealizować 256 turnusów. 

Od 2016 roku, po podjęciu współpracy ze Stowarzyszeniem SW i Fundacją Wspólnota Pokoleń  realizowaliśmy rokrocznie już ponad 740 turnusów dzięki finanowemu wsparciu z rządowego programu ASOS które pokrywało ok 80% kosztów. Resztę musieliśmy dopłacać z własnych środków co kosztowało każdego partnera około ok 50-70 tyś. rocznie. Łącznie od poczatku realizacji pomysłu Małgosi zrealizowaliśmy ponad 3300 tygodniowych turnusów. 

Program ASOS zakończył się w 2020, a w nowym rządowym programie na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” nasze projekty nie uzyskały już dofinasowania.