22 listopada w Gdyńskim Domu Kultury

22 listopada w Gdyńskim Domu Kultury

W Młodzieżowym Dom Kultury w Gdyni odbyły się warsztaty historyczne z młodzieżą gimnazjalną. Podczas spotkania dużą ciekawość wzbudziła prezentacja multimedialna „Solidarność- droga do Niepodległej, Solidarność – jak ją postrzegamy dzisiaj”. Po niej, dyskusja prowadzona byław grupach tematycznych z udziałem twórców „Solidarności”. Andrzej Kołodziej – autor postulatów politycznych sformułowanych podczas strajku w Gdyni w 1980 roku, przedstawił przemilczane kulisy strajków i rolę gdyńskich zakładów pracy w powstaniu Solidarności.