APEL

APEL

W związku z przygotowaniem 5 i 6 tomu albumu „Ludzie Sierpnia”, z których jeden będzie nosił tytuł: „Ludzie Sierpnia – Matki, żony, córki…”, prosimy o kontakt kobiety, mieszkanki Gdyni, które wspierały strajkujących członków swojej rodziny w zakładach pracy w Trójmieście w gorącym Sierpniu 1980 r. 

W sierpniu 1980 r. rozpoczęły się strajki, które zapoczątkowały idee „Solidarności”, wielkiego, wspaniałego ruchu społecznego, który pokazał, że z komuną mogą walczyć zwykli ludzie, kiedy są razem. 

Chcielibyśmy oddać hołd dzielnym kobietom, które pomimo strachu o synów, mężów, ojców, braci były gotowe nieść pomoc w każdej formie, ale także wspierały ich modlitwą. Chcielibyśmy poznać strajk z sierpniowych dni oczami kobiet, które nie brały bezpośredniego udziału w protestach.

Prosimy w związku z powyższym o kontakt osobisty mieszkanki Gdyni, pamiętające gorące dni sierpniowego protestu, chcące podzielić się wspomnieniami, jak i ich rodziny w celu pomocy w uzyskaniu relacji. Można także przekazać wspomnienia tradycyjną pocztą, osobiście do siedziby Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna, przy ul. Morskiej 9 w Gdyni, lub mailem na adres: fpih@wp.pl .