„Gdyńskie drogi do Niepodległości” na stałe w Gdyni Stoczni

„Gdyńskie drogi do Niepodległości” na stałe w Gdyni Stoczni

Od dzisiaj pomost przy stacji Gdynia Stocznia zdobią dwie wystawy upamiętniające wydarzenia z naszej historii współczesnej: „Grudzień 70” w Gdyni oraz „Solidarna Gdynia”, pokazująca życie codzienne gdyńskich stoczniowców w czasie sierpniowych strajków dziesięć lat później. 15 sierpnia 1980 r., gdyńska Stocznia im. Komuny Paryskiej, do której droga prowadziła między innymi tą kładką, rozpoczęła strajk o niezwykłym znaczeniu dla ruchu solidarnościowego i dla historii Gdyni. W mieście strajk został utrzymany mimo jego zakończenia w Gdańsku.
Nie wszyscy wiedzą, że 15 z 21 postulatów przyjętych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS) zostało sformułowanych w Gdyni. Wystawy mają przypomnieć nie tylko gdynianom, jak istotna była historia w życiu miasta, ale także jak wielką rolę gdynianie odegrali w historii.

„Ten podest, na którym prezentujemy wystawę, jest miejscem historycznym i naszą gdyńską drogą do wolności. Zgromadzone tu dokumenty i fotografie z tamtych dni pokazują, że „Solidarność” nie spadła nam z nieba. Zarówno solidarność, jak i wolność musieliśmy sobie wywalczyć. Te wystawy są dowodem na to, jak ciężka była to droga – powiedział Andrzej Kołodziej, który wspólnie z Romanem Zwiercanem opracował wystawę „Grudzień ’70”.

– Chcemy, aby te wystawy przypominały tragiczne i zwycięskie karty w historii Polski i naszego miasta. Trzeba pamiętać, że żyjemy w kraju wolnym i niepodległym, ale nasza wolność okupiona była wielką ceną – dodał Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Wystawę „Solidarna Gdynia” opracowała Danuta Sadowska, która też, z ramienia fundacji jest formalnym opiekunem ekspozycji. 
Przygotowanie prezentacji było możliwe dzięki przychylności i osobistemu zaangażowaniu prezydenta Gdyni, Wojciecha Szczurka. 
Nieocenioną pomoc w zbieraniu funduszy okazał Jurek Miotke, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdynia. 
Osobisty wkład w przygotowanie mieli pracownicy wielu gdyńskich urzędów, m.in.. ZDiZ i Wydziału Kultury. 
Ogrom pracy włożyli wolontariusze fundacji, Małgorzata Zwiercan, Edward Frankiewicz i Jerzy Kanikuła. 

Obie wystawy pod wspólnym tytułem „Gdyńskie drogi do niepodległości” zostały uroczyście otwarte po złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Grudnia przy Stoczni Gdynia.