„Gdyńskie drogi do wolności”

„Gdyńskie drogi do wolności”

Andrzej Kołodziej i Danuta Sadowska w Bibliotece Miejskiej na Grabówku

12 grudnia 2014 r w Biblioteka Miejska na Grabówku zorganizowała spotkanie z Danutą Sadowską i Andrzejem Kołodziejem na temat: „Gdyńskie drogi do wolności”. Andrzej Kołodziej bardzo ciekawie przedstawił tematykę związaną z tragedią Grudnia 70 w Gdyni, przedstawiając wiele nieznanych szerzej faktów i odnosząc się również do zagwarantowanej przez układ Okrągłego Stołu bezkarności sprawców tej masakry. Temat Grudnia ’70, w związku ze zbliżającą się 44 rocznicą masakry  dominował podczas jego wykładu. Przedstawiając gdyńską drogę do wolności nawiązano również  do problematyki strajków sierpniowych 1980 r. Danuta Sadowska przedstawiła publikacje Fundacji PIH i zaapelowała o zaangażowanie i współpracę nad dokumentowaniem opisywaniem gdyńskich doświadczeń.