Maria Ludwika Bibro

Maria Ludwika Bibro

Z głębokim żalem informujemy o odejściu naszej przyjaciółki Marii Ludwiki Bibro, wieloletniej czynnej członkini Solidarności Walczącej i środowisk opozycyjnych, odznaczonej Krzyżem Wolności i Solidarności.

Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi. Wszystkie osoby chcące pożegnać zapraszamy na uroczystość pogrzebową która odbędzie się w piątek 2 czerwca 2023 r. od godziny 11 w Kosakowie przy ul. Rzemieślniczej w Kaplicy Pogrzebowej i później na cmentarzu.