Odpowiedzi w sprawie bezpłatnych parkingów dla osób represjonowanych

Odpowiedzi w sprawie bezpłatnych parkingów dla osób represjonowanych

Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna, działając na rzecz wsparcia i pomocy dawnym doświadczonym przez los członkom i współpracownikom opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej na początku kwietnia wystąpiła z wnioskami o podjęcie działań zmierzających do zmiany Uchwał dotyczących Stref Płatnego Parkowania do samorządów siedmiu pomorskich miejscowości.

Reasumując – 7 samorządów i pięć różnych wymówek, by nie wesprzeć osób represjonowanych.

Gdańsk

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańsk Agnieszka Owczarska przekazała pismo informujące, że wniosek wymaga zebrania dodatkowych informacji i wyjaśnień, a odpowiedzi możemy spodziewać się pod koniec lipca br.

Kartuzy

Burmistrz Kartuz Grzegorz Gołuński wymienia darmowe miejsca postojowe znajdujące się na terenie miasta i odsyła nas z wnioskiem do Sejmu RP.

Puck

Z pisma Przewodniczącego Rady Miasta Pana Piotra Kozakiewicza wynika, że radni stwierdzili, że uznanie  wniosku „mogłoby prowadzić do wystąpienia kolejnych grup społecznych z podobnymi wnioskami”.

Sopot  i Wejherowo

Pan Prezydent Jacek Karnowski lakonicznie stwierdził, że „w najbliższym czasie nie planujemy zmieniać zasad odpłatności w Strefie Płatnego Parkowania”.

Podobną odpowiedź uzyskaliśmy od Pana Stanisława Brzozowskiego Kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Wejherowie.

Gdynia

Prezydent Gdyni Marek Łucyk proponuje przesiąść się na transport publiczny, dowodząc, że wprowadzenie stref płatnego parkowania umożliwia „ograniczenie dominującej roli samochodu”.

Wspomina także o bardzo korzystnych ulgach na komunikację miejską i krajową, które mają osoby represjonowane.

Odpowiedzi ze Słupska nie otrzymaliśmy.