Pomnik – śladami bitwy pod Trzcianą

Pomnik – śladami bitwy pod Trzcianą

Z przyjemnością informujemy, iż jesteśmy w trakcie realizacji projektu „Pomnik – śladami bitwy pod Trzcianą”.

Kontynuując projekt utworzenia ścieżki edukacyjnej na terenie trzech miejscowości: Trzciana, Straszewo i Pułkowice, znajdujących się na terenie Województwa Pomorskiego, gdzie została, w dniu 27 czerwca 1729 roku, stoczona bitwa pomiędzy wojskami polskimi i szwedzkimi, Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna podjęła się zadania polegającego na budowie pomnika upamiętniającego polskie zwycięstwo.

Bitwa pod Trzcianą odbyła się podczas wojny polsko-szwedzkiej (1626–1629). Wojskami polskimi dowodził hetman Stanisław Koniecpolski i była to pierwsza tak znacząca wygrana Rzeczypospolitej nad Szwedami od czasów Kircholmu. Armia szwedzka poniosła pod Trzcianą znaczące straty i nim zakończyła się zwycięstwem Polaków, walki kontynuowano jeszcze w Straszewie i Pułkowicach. We wrześniu 1629 roku Polacy i Szwedzi zawarli rozejm na 6 lat. Więcej szczegółów na temat bitwy znajduję się na stronie fundacji: http://fundacja-pih.info/

Pomnik będzie, nie tylko, upamiętnieniem wielkiego zwycięstwa polskiego oręża, na czele z husarią ale także, pozwoli na szersze rozpowszechnienie wiedzy na temat bitwy i jej znaczenia dla przebiegu i rezultatu wojny polsko-szwedzkiej (1626–1629).

Tym bardziej cieszy nas fakt, iż projekt budowy pomnika – śladami bitwy pod Trzcianą znalazł uznanie i akceptację u Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, a kancelaria Prezesa Rady Ministrów została współfinansującym zadanie publiczne pod tytułem „Budowa pomnika – śladami bitwy pod Trzcianą.

Koncepcja projektu pomnika, autorstwa Bogumiła Oświecimskiego (wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku), zakłada wykonanie w formie przestrzennej, kształtu obrazującego husarię podczas szarży. Pomnik ma zostać ukończony do końca 2023 roku.

Budowa pomnika współfinansowana jest przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.