Powstał film o Solidarności Walczącej „Notatki Grozy”

Powstał film o Solidarności Walczącej „Notatki Grozy”

Po roku pracy Pawła Piotrowskiego i Tomasza Leśniewskiego – filmowców, którzy odpowiadali za scenariusz i realizację powstał film dokumentalny o mało znanych działaniach Solidarności Walczącej. Solidarność Walcząca była w latach 80 ubiegłego wieku potęgą w druku nielegalnych wydawnictw. Wydawała kilkaset tytułów podziemnej prasy. To była działalność najbardziej widoczna. Poza tym nadawała podziemne audycje radiowe w kilkunastu miastach Polski. Jej członkowie gromadzili również broń na wypadek, gdyby trzeba było czynnie przeciwstawiać się represjom. Na szczęście nie było takiej potrzeby, ale m.in. o takich spektakularnych formach działania mówi film „Notatki Grozy”.