Prezes Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna na Konferencji w Pradze

Prezes Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna na Konferencji w Pradze

Co zrobiliśmy z wolnością?

21. i 22. listopada 2013 w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej w Pradze miała miejsce Międzynarodowa czesko-polska konferencja o zwycięstwach i przegranych ludzi opozycji po roku ’89

– Konferencję zorganizowały „Lidové noviny“ jako punkt kulminacyjny obchodów 120. rocznicy swego powstania. „Lidové noviny“ problematyką Europy Środkowej zajmują się od wielu lat i nieprzerwanie podkreślają znaczenie związków politycznych, ekonomicznych i kulturowych łączących kraje naszego regionu. 
– Ścisła współpraca pomiędzy czeską i polską opozycją bezpośrednio przed upadkiem komunizmu znajduje odzwierciedlenie w zasadniczym znaczeniu obecnej współpracy czesko-polskiej.
– Wybrany temat konferencji odnosi się również do genezy obecnego kształtu dziennika „Lidové noviny“, który został reaktywowany w roku 1988 jako głos czeskiej opozycji.
Głównym tematem dwudniowej konferencji były pytania związane z rolą ludzi z opozycji po roku 1989. Z jakim wyobrażeniem przystępowali do budowania demokracji i jak wprowadzali je w życie? W czym odnieśli sukces a w jakich obszarach ponieśli porażkę? Jakie podziały nastąpiły wewnątrz opozycji i w jakim kierunku przebiegały? Poszczególne panele dyskusyjne poddawały  analizie te pytania z perspektywy polityki, gospodarki i mediów. 
Drugim filarem konferencji był temat stosunków czesko – polskich po upływie prawie ćwierćwiecza od upadku reżimu komunistycznego, i to jak w politycznym wymiarze państw leżących „pomiędzy Moskwą a Brukselą”, tak w wymiarze kulturalnym bliskich a jednocześnie odległych społeczeństw.
Konferencję zorganizowano pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej Jana Kohouta

Andrzej Kołodziej i Bronisław Wildstein w przerwie  Konferencji

 „ Co uczyniliśmy z naszą wolnością?” 

– 21 – 22 listopada 2013 roku w Pałacu Czerninów 
– siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej, na Placu Loretańskim w Pradze (Hradczany);

Z Ewą Kucerovą – Działaczką Polonijną w Czechach przed rozpoczęciem obrad.

20. 11. 2013 roku , poza konferencją Andrzej Kołodziej spotkał z współtwórcą Solidarności Polsko-Czechosłowackiej – później  ambasadorem Czech w RP Peterem Pospihalem. Głównym celem spotkania było  omówienie planów współpracy przy wydaniu wspólnej (polsko-czeskiej) publikacji o historii międzynarodowego oporu przeciw Komunistycznej dyktaturze w latach 80 ub. Wieku;
21. 11. 2013 roku  Prezes Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna podczas spotkania z Panem Markiem Minarczukiem  Pierwszym Radcą, Zastępcą Ambasadora RP w Pradze  wstępnie omówił możliwość  współpracy w udostępnianiu przez Fundację wystaw i publikacji dla celów ekspozycyjnych w Ambasadzie RP oraz w Instytucie Polskim w Pradze.