Rozproszone archiwa NSZZ Solidarność

Rozproszone archiwa NSZZ Solidarność

Na historycznej sali BHP 21 listopada 2013 r. odbyła się konferencja naukowa „Rozproszone archiwa NSZZ Solidarność”.
Archiwalia Związku gromadzi nie tylko Solidarność, ECS, Archiwa Państwowe, ale również takie ośrodki jak Karta, Video Studio, Fundacja Archiwum Solidarności, my jako Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna i wiele innych. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń dotyczących opracowania archiwaliów związkowych. Spotkanie zakończyła dyskusja dotycząca potrzeby opracowania przewodnika książkowego  i portalu internetowego poświęconego zawartości zbiorów dotyczących NSZZ Solidarność. 

Organizatorem wydarzenia było Archiwum Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Wśród zaproszonych gości m.in. Janusz Palubicki i Stanisław Alot, współtwórcy Związku w Wielkopolsce i Małopolsce, dr Andrzej Biernat z-ca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, dr hab. Mirosław Golon szef gdańskiego oddziału IPN oraz Andrzej Kołodziej sygnatariusz porozumień sierpniowych, wiceprzewodniczący KK NSZZ Solidarność w 1980 roku, obecnie prezes Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna. W związku z wyjazdem Andrzeja Kołodzieja na międzynarodową konferencję do Pragi w imieniu FPIH referat wygłosił w Gdańsku Roman Zwiercan wiceprezes naszej Fundacji