Relacja obchodów 100lecia Stoczni Gdynia

Relacja obchodów 100lecia Stoczni Gdynia

W dniu 3 listopada 2022 r. obchodziliśmy okrągłą, historyczną rocznicę powstania Stoczni Gdynia. Organizatorem uroczystości była Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna oraz Fundacja Wizja Rozwoju. Podstawowym celem wydarzenia było  przypomnienie historycznego, politycznego a zwłaszcza gospodarczego znaczenia Stoczni Gdynia dla naszego miasta, regionu i kraju.

Obchody odbyły się w dawnym biurowcu zwanym „Pentagonem”.  Najpierw głos zabrał prowadzący obchody pan Jerzy Miotkę, a następnie Prezes Fundacji Wizja Rozwoju dr inż. Andrzej Michalak, którzy powitali znamienitych gości, w tym licznie zgromadzonych stoczniowców.

Kolejnym etapem spotkania był panel dyskusyjny – Jubileusz-100-lecie Stoczni Gdynia.

Panel rozpoczął dr Aleksander Kozicki, członek komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdynia, który w przystępny sposób przedstawił sylwetki najważniejszych twórców sukcesu Stoczni.

Po nim głos zabrał Zbigniew Nowak, były szef nadzoru inwestycyjnego Stoczni Gdynia, który swoją prezentację poświęcił budowie i rozwojowi stoczni na przestrzeni 100 lat.

Inż. Anna Harańczuk, w latach zawodowej kariery główny projektant Stoczni Gdynia, w dalszej części dyskusji zaprezentowała największe osiągnięcia stoczni i początkach istnienia Biura Projektowego. Przedostatnim uczestnikiem panelu, był inż. Zbigniew Zaleski, były Dyrektor Zakładu Kadłubów Stoczni Gdynia. Tematem przez niego poruszonym był „Montaż Kadłubów – Dekada Świetności lata 70-te” wprowadzający uczestników w meandry konstrukcji i budowy kadłubów. Zaznaczył ponadto, jak doskonałych inżynierów i konstruktorów w latach swojej świetności zatrudniała gdyńska stocznia. Ostatnim panelistą był inż. Bronisław Benkowski, były Szef Jakości w Stoczni Gdynia, który przedstawił rozważania na temat „Rozwój nadzoru jakości w okresie od 1922 roku do czasu zakończenia działalności Stoczni”, zaznaczając przy tym, jak nadzór jakości zmieniał się na przestrzeni dziesięcioleci.  

Podsumowanie przypadło byłemu Prezesowi Stoczni Gdynia Andrzej Buczkowski.

Po części merytorycznej, przyszedł czas na część oficjalną. Jako pierwszy głos zabrał Prezydent Miasta Gdyni, Wojciech Szczurek, który w uroczystych słowach podkreślił jak ważne dla Polski i miasta Gdyni było powstanie Stoczni i jak olbrzymią rolę odegrali w mieście stoczniowcy.

Po Prezydencie Gdyni, głos zabrał Kapelan Ludzi Morza o. Edward Pracz, który podkreślił, że istotna jest pamięć o tych, których nie było wśród gości, a którzy odeszli „na wieczną wartę”. Zaznaczył ponadto istotę wiary, która spajała stoczniowców przez lata pracy i była siłą, która pozwoliła wywalczyć niepodległość Polski.

Prezes Stoczni Gdyni S.A. p. Janusz Szlanta, który podsumował swoją prezesurę, a także więź jaka wytworzyła się między kadrą kierowniczą a pracownikami.

Następnie głos zabrał był Tomasz Olęcki, który jako przedstawiciel armatora miał przyjemność współpracować ze stocznią, która była nowoczesna i dzięki temu można było wprowadzać gotowe statki na rynek światowy.

Nie zabrakło wypowiedzi Prezes Stoczni Crist pan Ireneusza Ćwirko oraz Pani Moniki Kozakiewicz Prezesa Stoczni „Nauta”, którzy opowiedzieli jak ważne dla ich pracy ma dziedzictwo stoczni oraz korzystanie z jej infrastruktury.

Tę część zamknęła wypowiedź Prezesa Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna, a także lidera strajku w Stoczni w Sierpniu 1980 roku, Andrzeja Kołodzieja, który przypomniał rolę stoczniowców w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Uroczyste obchody uświetnił mini koncert zespołu Trio Siesta w składzie: Julia Ziętek, Ewa Juszczyk-Kowalkowska oraz Magdalena Bajerska-Miotke

Na uczestników Wydarzenia czekała dodatkowa atrakcja – wystawa modeli statków (w skali 1:100) wybudowanych w Stoczni Gdynia, którą na co dzień można podziwiać w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku.

Goście wydarzenia otrzymali pamiątkowy medal oraz album Edmunda Pióra ”Historia Stoczni im. Komuny Paryskiej i Stoczni Gdynia S.A.  Od początku jej istnienia od 1922 roku do jej zlikwidowania, czyli do roku 2009”.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy Małgorzata Zwiercan.

Patronem wydarzenia był Totalizator Sportowy Sp. z o.o, a Darczyńcą była Fundacja Energa.

Patrona honorowy

Partner

Darczyńca

Sponsor