Remont Mauzoleum w Raciążu

Remont Mauzoleum w Raciążu

Od września Fundacja realizuje zadanie publiczne „Remont Mauzoleum w Raciążu”, którego celem jest odnowienie perły architektury powstałej na przełomie XIX i XX wieku. Mauzoleum Rodziny Janta-Połczyńskich znajduje się w Raciążu i spoczywają tu m.in. ŚP  Minister Rolnictwa dr. Leon Janta-Połczyński wraz z małżonką, którzy są wyeksponowani w głównej kwaterze oraz najbliższych 11 członków ich rodziny.

Jeśli wierzyć legendzie – początek rodu sięga 1276 roku, kiedy to pomorski książę Barnim nadał dwóm braciom Jantom majątki – Janowi wieś Półczno, Asmusowi zaś sąsiedni Jeleńcz na Kaszubach koło Bytowa. Roman Mieczysław Janta-Połczyński w swoich pamiętnikach „legendę Jantów” przedstawił w następujący sposób: Książę Pomorza Szczecińskiego Barnim I, nie mogąc w pełni polegać na miejscowym rycerstwie, nieprzyzwyczajonym jeszcze do ustroju lennego, chętnie sprowadzał rycerzy z Zachodu, powierzając im często funkcje administracyjne i nadając im posiadłości ziemskie. Zajmowali wiele wysokich stanowisk na dworze książęcym i w licznych jego zamkach i grodach. Cieszyli się jego zaufaniem, gdyż uzależnieni całkowicie od niego stanowili element, na którym mógł oprzeć się w razie konfliktu z miejscowymi możnowładcami.

Leon Janta-Połczyński był członkiem sejmiku i wydziału powiatowego, Prezesem Banku Ludowego w Tucholi, patronem Kółek Włościańskich na Pomorzu, wydawcą i hojnym sponsorem „Gazety Gdańskiej” oraz „Kłosów”.

Był delegatem rządu RP i  specjalistą w sprawie przynależności Pomorza  do Polski  na konferencji pokojowej w  Paryżu 8.10.1919 r.

Powołano go na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Byłej Dzielnicy Pruskiej.

 W latach 1922-1927 senator (kandydował z listy Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej). W latach 1930-1935 ponownie pełnił funkcję senatora RP z listy BBWR. W latach 1930-1932 Minister Rolnictwa w gabinetach Sławka, Piłsudskiego oraz Prystora.

W latach 1948-1958 pełnił funkcję kustosza  w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Mauzoleum jest wpisane  do rejestru zabytków, co dodatkowo czyni je wyjątkową  atrakcją regionu.

Remont ma charakter kompleksowy – obejmuje zabezpieczenie fundamentów oraz piwnicy, ścian zewnętrznych, jak i wewnętrznych, a także drzwi.

Mamy nadzieję, że wyremontowany zabytek będzie cieszył oko mieszkańców, jak i turystów.

Wierzymy, że przy okazji remontu wiele osób będzie miało okazję zapoznać się z historią rodu niezwykle zasłużonego dla naszej ojczyzny.

Projekt potrwa do końca 2022 roku.

Całkowity koszt realizacji zadania: 408 576,33 zł

Dofinansowanie: 396 579,33 zł