Trwają spotkania prezentujące działania fundacji w ramach realizacji programu PROO1a

Trwają spotkania prezentujące działania fundacji w ramach realizacji programu PROO1a

W ramach nawiązywania kontaktów i budowania relacji z organizacjami pozarządowymi w województwie pomorskim przeprowadziliśmy we wrześniu i październiku kilkanaście spotkań informacyjno szkoleniowych m.in. z członkiniami, członkami i współpracownikami Kół Gospodyń Wiejskich. Jednym z celów spotkań było poznanie oczekiwań organizacji pozarządowych wobec polityki społecznej rządu. Mamy nadzieję wykorzystać tę wiedzę w przygotowywanych przez nas wspólnie z zaprzyjaźnioną fundacją Kongresie Srebrnej Gospodarki i Pomorskim Forum Kół Gospodyń Wiejskich.
Spotkania były możliwe dzięki dofinansowaniu jakie nasz wniosek „Wsparcie rozwoju i działań statutowych Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna” uzyskał z Narodowego Instytutu Wolności w  w programie PROO1a (Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030), „Zrównoważony rozwój organizacyjny – wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego”.