Uroczystości 33 rocznicy strajków sierpniowych w Gdyni

Uroczystości 33 rocznicy strajków sierpniowych w Gdyni

Uroczystości wręczania pamiątkowych odznaczeń „Bohaterom Sierpnia ’80 Gdynia” przyświeca idea przywrócenia godności ludziom walczącym o wolność i niepodległość Polski pod sztandarem solidarności w roku 1980. Jest to pierwsza w Polsce inicjatywa docenienia wspólnego, solidarnego wysiłku dla odzyskania niepodległości bez wartościowania udziałów w tej zwycięskiej walce i wzniesienia się ponad współczesne różnice polityczne.
„Jako Prezydent Gdyni przykładam szczególną wagę do tego, by postawy ludzi, którzy w najtrudniejszym czasie podejmowali czyny wielkie, zostały upamiętnione i ukazane światu. Tych przejawów heroizmu, walki o wolność nie zabrakło w czasach trudnych. My wszyscy, współcześni Polacy, poczytujemy sobie za zaszczyt, że to właśnie na nas spoczywa odpowiedzialność za pielęgnowanie i ochronę pamięci o ludziach wspaniałych. Niech ich nazwiska i czyny nie będą anonimowe.”

Wojciech Szczurek

Gdyński samorząd wspiera inicjatywy, które wydobywają z cienia zasługi wielkich Polaków, którzy, z odwagą i determinacją czynnie uczestniczyli w zmaganiach o wolność, i dotychczas pozostawali nieznani albo zapomniani. Inicjatywę przyznawania odznaczeń będzie kontynuowana w nadchodzących latach w każdą rocznicę „Sierpnia ‘80” gdy tylko odnajdą się kolejni uczestnicy tamtego historycznego wydarzenia.
Uczestnicy uroczystości otrzymają II tom albumu „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni” zawierający m.in.  pełne opracowanie słynnej „Poczty Strajkowej” sierpnia 80 działającej w czasie strajku w Stoczni Gdyńskiej, a przede wszystkim listę bohaterów tamtych dni, która jest otwarta i będzie stale uzupełniana, alfabetycznie.
 Zasady przyznawania honorowego odznaczenia „Bohaterom Sierpnia ‘80 Gdynia” uczestnikom strajku w sierpniu 1980 roku w Gdyni:
Honorowe odznaczenie „Bohaterom Sierpnia ‘80 Gdynia” jest przyznawane wszystkim uczestnikom strajku w sierpniu 1980 roku w Gdyni, w każdą rocznicę rozpoczęcia strajku, począwszy od dnia ustanowienia.
Listę osób nominowanych do odznaczenia przedstawia Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna w Gdyni na podstawie wspólnych ustaleń z Przewodniczącymi Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” Gdyńskich Zakładów oraz z Członkami Komitetów Strajkowych działających w sierpniu 1980 roku w Gdyni.
Honorowe Odznaczenie „Bohaterom Sierpnia ’80 Gdynia” może być przyznane pośmiertnie przez Prezydenta Gdyni na wniosek najbliższej rodziny uczestnika strajku.