X tom „Ludzie Sierpnia 1980 w Gdyni”

X tom „Ludzie Sierpnia 1980 w Gdyni”

Już 30 sierpnia będzie miała miejsce premiera X jubileuszowego tomu „Ludzi Sierpnia 1980 w Gdyni”. Jest to publikacja niemal w całości poświęcona historii oraz działalności Stoczni im. Komuny Paryskiej (SKP) w Gdyni i jej pracownikom. Książka składać się będzie ze wstępu, jedenastu rozdziałów i podsumowania w postaci epilogu.

W pierwszym rozdziale pokazana została historia i działalność Stoczni. Jest to prawdopodobnie najbardziej kompleksowe opisanie tego zakładu pracy, który od początku swojego istnienia, od 3 listopada 1922 r., był nierozerwalnie związany z historią Gdyni.

 Kolejny rozdział poświęcony został  m.in. naukom Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który miał ogromny wpływ na wiarę i jej postrzeganie przez miliony Polaków. Autorzy, Jerzy Miotke i Michał Tuszyński podkreślają, jak ważna dla stoczniowców była wiara chrześcijańska. A także relacje papieża Jana Pawła II z robotnikami czy ruch oazowy stworzony przez ks. Franciszka Blachnickiego, mający niebagatelny wkład w rozwój duchowy Polaków, w tym stoczniowców.

W kolejnym, trzecim rozdziale przeczytamy o strajkach sierpniowych w Stoczni, a także losach zakładowej Solidarności przed stanem wojennym. Czwarty  i piąty rozdział będzie poświęcony roli Kaszubów w budowaniu Gdyni i Stoczni, a także nakreśli rolę ks. Prałata Hilarego Jastak.

Ogromną siłą tej publikacji będzie głos zapomnianych dziś bohaterów strajków, pracowników Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Z 11 dotąd nie publikowanych relacji dowiemy się, jak dokładnie wyglądał harmonogram dnia na Stoczni, kto za co odpowiadał i w jakim dziale pracował.

W publikacji nie zabraknie próby odpowiedzi na pytanie: „Postulaty Sierpnia ’80 – odległa przeszłość, czy wielki wyrzut sumienia?”. Co zostało zrealizowane? Ile z tego przetrwało do naszych czasów i co należy jeszcze zrobić?

Ostatnie dwa rozdziały traktują o działalności wydawniczej Stoczni im. Komuny Paryskiej i historii najważniejszego pisma stoczniowego – „Kadłuba”.

Ta wyjątkowa publikacja jest również oddaniem hołdu tym dziesiątkom tysięcy pracowników SKP, którzy uczynili Stocznię i Gdynię jednym z najważniejszych punktów nie tylko na mapie Polski, ale także świata.

Publikację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.