Obchody Sierpnia ’80 w Gdyni

Obchody Sierpnia ’80 w Gdyni

30 sierpnia, jak co roku, będziemy obchodzić kolejną, tym razem 42. rocznicę zakończenia strajków w sierpniu 1980 roku. W całym kraju odbędą się uroczystości, wykłady, konferencje oraz debaty poświęcone tamtym dniom i ich bohaterom.

Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna od 2012 roku organizuje specjalne uroczystości, które mają na celu upamiętnienie bohaterskich robotników w Gdyni. Tegoroczne obchody rozpoczną się 30 sierpnia o godzinie 16.00 pod pomnikiem „Ofiar Grudnia 1970”. Delegacje złożą kwiaty, a następnie wszyscy zebrani udadzą się do budynku Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. do sali koncertowej, gdzie będzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Ta rozpocznie się o 16.45. Po części oficjalnej, a więc powitaniu gości przez Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka oraz wiceprezesa FPIH Romana Zwiercana nastąpi część najważniejsza, a więc wręczenie okolicznościowych odznak „Bohaterom Sierpnia 80 w Gdyni”. Jest to symboliczny medal, który otrzymuje uczestnik strajków w sierpniu 1980 roku. Ma to na celu upamiętnienie i uhonorowanie tych często zapomnianych lub nie znanych z imienia i nazwiska bohaterów, którzy stworzyli fundament największego ruchu społecznego – Solidarności.

Po wręczeniu okolicznościowych odznaczeń, nastąpi część mniej oficjalna, ale równie ciekawa. Mianowicie będzie miała miejsce premiera X tomu „Ludzi Sierpnia 80 w Gdyni. Tylko tu i wówczas mogliśmy stworzyć zręby niepodległości” autorów Jerzego Miotke i Michała Tuszyńskiego. Publikacja niemal w całości poświęcona historii Stoczni im. Komuny Paryskiej od jej powstania do sierpniowych strajków 1980 roku. To także próba bilansu co pozostało z 21 postulatów, jakie ostatecznie zostały przyjęte 31 sierpnia 42 lata temu przez stronę rządową. Autorzy skupią się także na genezie samych strajków i ich fundamentów.

Całość obchodów zostanie zwieńczone występem zespołu Sonanto pt. „Polskie drogi do wolności”, który uświetni całość uroczystości.

Do zobaczenia!

Darczyńca:

Obchody rocznicy strajków sierpniowych 1980 roku w Gdyni to zadanie publiczne współfinansowane są przez Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Publikację „Ludzie sierpnia ’80 w Gdyni” tom X dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.