XI tom „Ludzie Sierpnia 1980 w Gdyni”

XI tom „Ludzie Sierpnia 1980 w Gdyni”

Z przyjemnością informujemy, iż podczas corocznych uroczystości obchodów Strajków Sierpnia 80 oraz Porozumień Sierpniowych w Gdyni 2023 roku nastąpi uroczysta premiera  albumu  „Ludzie Sierpnia 1980 w Gdyni – tom XI”. 

XI tom „Ludzi Sierpnia” oparty będzie przede wszystkim na materiałach „drugiej strony”: dokumentacji MO i SB, której szeroka kwerenda pozwoli na opisanie wielu mało do tej pory znanych inicjatyw podejmowanych przez opozycyjne podziemie, przypomnienie o niektórych akcjach, jakie miały miejsce w Gdyni. Z kolei lektura akt śledczych, prokuratorskich i sądowych pozwoli nie tylko przypomnieć, jakie konsekwencje ponosili ludzie wierni ideałom Sierpnia, ale także dostarczy bogaty materiał ilustracyjny publikowany w tym tomie.

Robert Chrzanowski, Małgorzata Sokołowska
autorzy albumu „Ludzie Sierpnia 1980 w Gdyni – tom XI” 

Wydawcą albumu „Ludzie Sierpnia 1980 w Gdyni – tom XI” tradycyjnie, jak i wcześniejszych tomów będzie Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna

Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego