Wnioski o bezpłatne parkingi dla osób represjonowanych

Wnioski o bezpłatne parkingi dla osób represjonowanych

Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna, działając na rzecz wsparcia i pomocy dawnym doświadczonym przez los członkom i współpracownikom opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej wystąpiła z wnioskami o podjęcie działań zmierzających do zmiany Uchwał dotyczących Stref Płatnego Parkowania do samorządów siedmiu pomorskich miejscowości.

Już od kilku lat represjonowani działacze w wielu miastach mogą korzystać nieodpłatnie z parkingów oraz z komunikacji miejskiej. Nasze wnioski, dotyczące wprowadzenia zerowej stawki opłaty za parkowanie dla osób represjonowanych w czasach PRL zostały wysłane do władz: Gdyni, Gdańska, Sopotu, Pucka, Wejherowa, Kartuz oraz Słupska.

Jesteśmy przekonani, że podjęcie przez samorządy inicjatywy Romana Zwiercana, wiceprezesa naszej Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna może być jednym z elementów wyrażenia wdzięczności lokalnych władz dla ludzi, dzięki którym dzisiaj możemy żyć w Wolnej Polsce. Koszt wprowadzenia takich zmian jest dla samorządów symboliczny ze względu na niewielką już ilość żyjących jeszcze dzisiaj działaczy. W 2023 roku żyje w Polsce niecałe 12000 uprawnionych (posiadających status działacza i/lub osoby represjonowanej ze względów politycznych).