15 sierpnia Dzień Wojska Polskiego

15 sierpnia Dzień Wojska Polskiego

W rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 r., stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej odbyły się w Gdyni uroczystości, których kuliminacyjnym punktem było złożenie kwiatów pod pomnikami: Marynarza Polskiego oraz  Żołnierzy Armii Krajowej i Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Pomniki te zlokalizowane są w odległości kilkunastu metrów od siebie na Skwerze Jana Pawła II. Wiązankę kwiatów w imieniu Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna i Stowarzyszenia Solidarność Walcząca złożyła Małgosia Zwiercan z Andrzejem Kołodziejem. Poczet sztandarowy Solidarności Walczącej poprowadził Edek Frankiwicz. 

15 sierpnia jest również dniem rozpoczęcia „Strajku Sierpniowego” w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni.