Konferencja naukowa 15 października 2011

Konferencja naukowa 15 października 2011

Od maja dopracywaliśmy szczegóły konferencji naukowej, która ma przybliżyć konspiracyjne wydawnictwa z lat 80′. Postanowiliśmy pokazać je na przykładzie wydawnictw Solidarności Walczącej. 
Solidarność Walcząca była postrzegana była jako ekstremalna organizacja skupiająca się jedynie na organizowaniu manifestacji i wprawdzie wydająca mnóstwo tytułów (kilkaset w skali kraju) ale jedynie druków ulotnych. Kilkustronicowych – w najlepszym przypadku – gazetek.
Chcemy pokazać, że nie była to prawda. Wydawnictwa Solidarności Walczącej” wydały w latach 80′ ponad 100 pozycji książkowych co stawia je w czołówce (na drugim – trzecim miejscu) pośród wydawnictw drugiego obiegu. 
Aby lepiej przybliżyć specyfikę konspiracyjnych wydawnictw zdecydowaliśmy się zestawić istniejące w różnych częściach Polski wydawnictwa. Stąd też wśród prelegentów zobaczymy i usłyszymy takie legendy podziemia jak Czesław Bielecki, Adam Borowski, Mirosław Chojecki, Włodzimierze Domagalski, Barbara Fabiańska, Andrzej Fic, Rafał Grupiński, Piort Jegliński, Piotr Kapczyński, Andrzej Kucharski, Piotr Medoń, Kornel Morawiecki, Janusz Szkutnik i Roman Zwiercan. 
Konfrencję poprowadzą dr hab Mirosław Golon z IPN i Andrzej Kołodziej z naszej Fundacji.