Działania Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna w 2022 roku

Działania Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna w 2022 roku

Upamiętnienie pierwszego ministra II RP śp. Jana Englicha poprzez ufundowanie i przygotowanie na cmentarzu w Gdyni uroczystości odsłonięcia tablicy na grobie zasłużonego dla Polski.

Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna wraz z Fundacją Wizja Rozwoju z inicjatywy Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego podjęły się renowacji grobu Śp. Jana Englicha. Odsłonięcie pomnika odbyło się w ramach V edycji Forum Wizja Rozwoju, 20 czerwca o godzinie 13 na cmentarzu w Gdyni przy ulicy Kościelnej (Orłowo). Wydarzenie odbyło się w trosce o polską tożsamość, dbałość o kulturę i pielęgnowanie pamięci o osobach, których życie i działalność poświęcone były ojczyźnie.

Wydanie książki „Słownik działaczy i współpracowników Solidarności Walczącej 1982-1990” – praca zbiorowa pod redakcją Romana Zwiercana.

Publikacja mająca upamiętnić bohaterskie czyny działaczy i współpracowników Solidarności Walczącej na rzecz niepodległej Polski na podstawie opowieści dawnych działaczy. Prezentacja odbyła się podczas obchodów 40 lecia powstania Solidarności Walczącej w Zarządzie Morskiego Portu w Gdyni dnia 24 czerwca 2022.

Słownik zawierający ponad 1200 biogramów działaczy oraz osób współpracujących z Solidarnością Walczącą w latach 1982-1990. Autorzy postawili sobie za cel nie tylko opisać historię tej organizacji, ale przede wszystkim przedstawić życiorysy działaczy, którzy z narażeniem życia podjęli się walki na rzecz odzyskania niepodległości przez Polskę.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Realizacja wydania biogramów odbyła się przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna pod redakcją Romana Zwiercana.

Wydanie książki „Ludzie od Kornela” – autor Artur Adamski

Publikacja została wydana z okazji 40 rocznicy powstania Solidarności Walczącej organizowanej przy współpracy Stowarzyszenia Solidarność Walcząca, Fundacja Wizja Rozwoju, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także dzięki dofinansowaniu obchodów 40 lecia SW przez Totalizator Sportowy oraz Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

Jest to spis historii Kornela Morawieckiego i współpracujących z nim ludzi z całej Polski w latach 80-90. Wydanie książki odbyło się 24 czerwca 2022 w budynku Zarządu Morskiego Portu w Gdyni.

Wydanie książki „Z dziejów Solidarności Walczącej i konspiracji niepodległościowej” – autor Artur Adamski

Publikacja została wydana przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna z okazji 40 rocznicy powstania Solidarności Walczącej organizowanej przy współpracy Stowarzyszenia Solidarność Walcząca, Fundacja Wizja Rozwoju, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także dzięki dofinansowaniu obchodów 40 lecia SW przez Totalizator Sportowy oraz Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego                 i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

Książka powstała w celu zrekonstruowania wcześniej opisanych w różnych źródłach wydarzeń, będących częścią historii Solidarności Walczącej i innych zjawisk z zakresu niepodległościowej konspiracji. Premiera odbyła się 24 czerwca 2022 w budynku Zarządu Morskiego Portu w Gdyni.

Wydanie książki „Kierunek: – Kornel Morawiecki”

Publikacja została wydana z okazji 40 rocznicy powstania Solidarności Walczącej organizowanej przy współpracy Stowarzyszenia Solidarność Walcząca, Fundacja Wizja Rozwoju, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także dzięki dofinansowaniu obchodów 40 lecia SW przez Totalizator Sportowy oraz Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

Inspiracją do wydania książki przez Fundację Pomorska Inicjatywa Społeczna wartości jakimi kierował się założyciel związku Solidarność Walcząca i przeciwnik systemu komunistycznego – Kornel Morawiecki. Premiera odbyła się 24 czerwca 2022 w budynku Zarządu Morskiego Portu w Gdyni.

Przygotowanie w Gdyni oraz w Warszawie obchodów 40-lecia powstania Solidarności Walczącej. W programie obchodów były m.in.:

Pierwsza część wydarzenia odbyła się 23 – 24 czerwca w Gdyni w sali koncertowej Zarządu Morskiego Portu w Gdyni natomiast w Warszawie 25 – 26 czerwca w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości oraz Patronatem Honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Współorganizatorem części Obchodów odbywających się w Gdyni i w Warszawie było Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych oraz Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wsparcie finansowe zapewnia Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Roman Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego – w ramach Funduszu Patriotycznego oraz Totalizator Sportowy i Węglokoks S.A. Wydarzenie było współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 FIO oraz ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Celem realizacji wydarzenia było uhonorowanie działaczy Solidarności Walczącej, którzy walczyli o niepodległość Ojczyzny, a także o przywrócenie Polsce suwerenności oraz wprowadzenie do publicznego obiegu prawdy historycznej i propagowanie idei wolności.

Podczas wydarzenia w Gdyni odbyły się debaty dotyczące m. in. historii pisma „Solidarność Walcząca” oraz ukraińskiego poety Wasyla Stus. W kolejnej części odbyło się wręczenie medali 40-lecia Solidarności Walczącej. Na zakończenie została zorganizowana uroczysta gala wręczenia Medali 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski przez wojewodę pomorskiego Dariusza Drelicha, a także koncert zespołu Sonanto.

Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna wspólnie ze Stowarzyszeniem Solidarność Walcząca przygotowała na tą okazję i wydała 5 książek: „Kierunek”, „Ludzie od Kornela”, „Słownik działaczy i współpracowników Solidarności Walczącej”, „Solidarność Walcząca. O niepodległości bez kompromisów” oraz „Z dziejów Solidarności Walczącej i konspiracji niepodległościowej”.

Podczas obchodów w Warszawie odbyła się debata „Qvo Vadis Europo?”, a także prezentacja, w której wystąpił Andrzej Myc przedstawiając strukturę Solidarności Walczącej „Powstanie, Działalność i Struktura Organizacji Solidarność Walcząca”. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta Andrzeja Dudę, Medale Stulecia przyznane przez Premiera Mateusza Morawieckiego, medale „Zasłużony dla kultury” nadane przez Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe Piotra Glińskiego.

Sporządzenie ponad 180 wniosków do Prezydenta RP o nadanie orderów zasłużonym działaczom opozycji, dawnym członkom i współpracownikom SW, 140 wniosków o nadanie Medali Stulecia oraz 17 wniosków do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o nadanie odznaki „Zasłużony dla Kultury”

Działanie bardzo ważne mające na celu kształtowanie świadomości moralnej i patriotycznej. Dzięki nadawaniu orderów oraz medali przyczyniamy się do uhonorowania i upamiętnienia za wybitne zasługi dawnych działaczy Solidarności Walczącej, którzy często pozostają zapomnieni i niedocenieni. Wsparcie Prezydenta RP oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sprawia, iż Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna może kontynuować działania na rzecz kolejnych inicjatyw społecznych.

Przygotowanie w Gdyni obchodów 42 rocznicy strajków sierpniowych w wyniku których powstał NSZZ „Solidarność”

Pierwsza część obchodów odbyła się pod pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 roku, gdzie zostały złożone kwiaty, a następnie wydarzenie było kontynuowane w sali koncertowej Zarządu Morskiego Portu w Gdyni, aby upamiętnić strajki sierpniowe 1980 i porozumienia sierpniowe w Gdyni.

Wydarzenia było współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Obchody organizowane przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna przy patronacie i wsparciu Prezydenta Miasta Gdyni oraz Urzędu Miasta Gdyni. Działanie było współfinansowane przez Fundację Orlen.

Podczas wydarzenia nie zabrakło przemówienia Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka oraz Małgorzaty Zwiercan, Komendant Ochotniczych Hufców Pracy, która odczytała list od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Kolejnym punktem programu było wręczenie odznak przez Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka oraz Prezesa Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna Andrzeja Kołodzieja „Bohaterom Sierpnia 80 w Gdyni”. Po części oficjalnej odbyła się prezentacja X tomu książki „Ludzie Sierpnia ’80 w Gdyni” autorstwa Jerzego Miotkę oraz Michała Tuszyńskiego, a także II uzupełnione wydanie „Słownika działaczy i współpracowników Solidarności Walczącej”, pracy zbiorowej pod redakcją Romana Zwiercana.

Zwieńczeniem tych wyjątkowych uroczystości było wspólne biesiadowanie oraz koncert zespołu „Sonanto” w utworze pt. „Polskie drogi do wolności”.

Organizacja i prowadzenie w 2022 roku po raz 8 programu wsparcia dla dawnych działaczy opozycji antykomunistycznej

Program skierowany jest do seniorów, grupy osamotnionych, wycofanych
i wykluczonych ze społeczeństwa, osób starszych z lekką niepełnosprawnością oraz dawnych działaczy opozycyjnych, którzy walczyli na rzecz demokratyzacji kraju. Program ma na celu zrzeszenie tych osób, uwiecznienie pamięci kulturalnych miejsc, które zapisały się w Polskiej historii, integrację, aktywność, a także sprawienie, aby osoby biorące udział czuły się potrzebne oraz docenione.

W okresie letnim 2022 roku działacze opozycji antykomunistycznych odwiedzili miejsca                       na Pomorzu m. in.: Muzeum Emigracji w Gdyni na terenie dworca Morskiego, największe na Pomorzu miejsce kaźni Pomorzan w czasie II wojny światowej w Piaśnicy, Muzeum Poczty Polskiej, a także pomnik oraz cmentarz Obrońców na półwyspie Westerplatte

Upamiętnienie historii Polski w ramach projektu „Śladami Pamięci – wycieczki dawnych działaczy opozycji antykomunistycznej” zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Drugie, uzupełnione o ponad 100 biogramów, wydanie książki „Słownik działaczy
i współpracowników Solidarności Walczącej 1982-1990” – praca zbiorowa pod redakcją Romana Zwiercana

Podczas obchodów 42 rocznicy strajków sierpniowych dnia 30 sierpnia 2022 w sali koncertowej Zarządu Morskiego Portu w Gdyni odbyła się prezentacja II uzupełnionego wydania książki „Słownik działaczy i współpracowników Solidarności Walczącej 1982-1990” pracy zbiorowej pod redakcją Romana Zwiercana.

Pierwsza odsłona publikacji cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, dlatego po licznych rozmowach z dawnymi działaczami, którzy również wyrazili chęci, aby podzielić się swoimi historiami i doświadczeniami zdecydowaliśmy się na wydanie uzupełnionego
o ponad 300 biogramów słownika.

Wydanie II zostało uzupełnione dzięki współpracy Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna z Fundacją Wspierania Polskich Wartości oraz dofinansowaniu Fundacji Orlen.

Wydanie X tomu albumu „Ludzie Sierpnia 80’ w Gdyni”

Publikacja „Ludzie sierpnia ’80 w Gdyni” tom X, autorstwa Jerzego Miotkę oraz Michała Tuszyńskiego odbyła się 30 sierpnia 2022 podczas obchodów 42 rocznicy strajków sierpniowych w sali koncertowej Zarządu Morskiego Portu w Gdyni. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

X wydanie projektu ma na celu uporządkowanie historii wydarzeń strajków sierpniowych na Wybrzeżu w 1980 roku m.in. w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni oraz przedstawienie aktywności ludzi w działaniach na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Ta wyjątkowa publikacja jest również oddaniem hołdu tym dziesiątkom tysięcy pracowników SKP, którzy uczynili Stocznię i Gdynię jednym z najważniejszych punktów nie tylko na mapie Polski, ale także świata.

Obchody 100-lecia Stoczni Gdynia

Podstawowym celem wydarzenia było przypomnienie historycznego, politycznego a zwłaszcza gospodarczego znaczenia Stoczni Gdynia dla naszego miasta, regionu i kraju. Program obchodów obejmował liczne wystąpienia i debaty, w których wzięli udział byli, jak i obecni pracownicy Stoczni.

Goście wydarzenia otrzymali pamiątkowy medal oraz album Edmunda Pióra „Historia Stoczni im. Komuny Paryskiej i Stoczni Gdynia S.A.  Od początku jej istnienia od 1922 roku do jej zlikwidowania, czyli do roku 2009”. Uroczyste obchody uświetnił mini koncert zespołu Trio Siesta.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy Małgorzata Zwiercan. Patronem wydarzenia był Totalizator Sportowy Sp. z o.o, a Darczyńcą była Fundacja Energa.

Wydanie albumu z okazji obchodów 100-lecia Stoczni w Gdynia autorstwa Edmunda Pióra pt.” Historia Stoczni im. Komuny Paryskiej o Stoczni Gdynia S.A. Od początku jej istnienia, czyli od 1922 do jej zlikwidowania, czyli do roku 2009”.

Publikacja na 367 stronach zawiera wiele ciekawych informacji o historii stoczni, jej bohaterach, a także największych sukcesach. Czytelnik może zobaczyć dotąd niepublikowane zdjęcia, dokumenty i poznać istotne fakty związane z historią Gdyni.

Projekt został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka oraz Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Małgorzaty Zwiercan. Partnerem Jubileuszu był Totalizator Sportowy, a Darczyńcą była Fundacja Energa.

Remont Mauzoleum rodu Janta-Połczyńskich herbu Bończa w Raciążu.

Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna w roku 2022 – w ramach jednego z realizowanych zadań publicznych wspartych przez Kancelaria Premiera – rozpoczęła „Remont Mauzoleum w Raciążu”.

Historia rodu Janta-Połczyńskich herbu Bończa, sięga okresu między XV a XVII   wiekiem. Z dokumentu datowanego na 1528 r. można dowiedzieć się, że otrzymali prawo do siedziby rodowej, która znajdowała się w miejscowości Półczno. Była to rodzina ziemiańska, bardzo zasłużona dla historii Rzeczypospolitej na przestrzeni wieków. Na dowód tego, w 1638 r. Sejm Polski uznał prawa szlacheckie Jantów.

Ród miał wielu wybitnych przedstawicieli. Z perspektywy działaczy niepodległościowych i Pomorza nam bliski jest Leon Janta-Połczyński. Urodził się 25 maja 1867 r. w Wysokiej k. Tucholi, a zmarł 20 lipca 1961 r. w Poznaniu. Był ziemianinem, dwukrotnie senatorem RP i ministrem rolnictwa i dóbr państwowych w pięciu rządach II Rzeczypospolitej. Także działaczem społecznym i w 1918 r. członkiem Naczelnej Rady Ludowej.