Prace nad graficzną częścią wystawy w Gdyni Stoczni zakończone

Prace nad graficzną częścią wystawy w Gdyni Stoczni zakończone

Zakończyliśmy opracowywanie grafiki wystaw na historycznym pomoście przystanku SKM Gdynia Stocznia, poświęconych Poległym w Grudniu 1970 oraz Bohaterom Sierpnia 1980 w Gdyni  
Fundacja nasza jest organizacją non-profit i wszyscy pracują w niej społecznie bez jakichkolwiek form wynagrodzenia. Środki potrzebne do realizacji poszczególnych projektów pozyskujemy od osób i firm, którym bliska jest idea propagowania patriotycznych postaw i dbałość o pamięć chlubnej historii naszego regionu.
W  tym projekcie wspierają nas już: