Współpraca z IPN

Współpraca z IPN

Trzy dni trwały nagrania materiału filmowego przygotowywanego przez Warszawski Oddział IPN na potrzeby edukacyjne. Bohaterem nagrania jest Andrzej Kołodziej.Rejestracja materiałów odbyła się 16-19 września w Sopocie. Nagrania dotyczyły działalności opozycji demokratycznej na Wybrzeżu 1978-80, działalność Wolnych Związków Zawodowych oraz strajku w 1980. Odzielniym tematem były kulisy tworzenia NSZZ „Solidarność” oraz działalność podziemna „Solidarności” i „Solidarności Walczącej”. 
Materiał przygotowywany był na edukacyjne programy historyczne dla szkół.