Wystawa wewnętrzna w Wejherowie

Wystawa wewnętrzna w Wejherowie

17 września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 (popularnie „elektryk”) w Wejherowie przy ul. Strzeleckiej 9, ustawiona została wystawa pokazująca różne oblicza dochodzenia do „Solidarności”. 

Mimo, że temat wykracza trochę poza ramy czasowe wystawy, nie zabrakło akcentów wcześniejszych, – zdjęć z Grudnia 1970. Wystawę przygotował trójmiejski artysta plastyk, fotografik i jednocześnie wolontariusz fundacji Zygmunt Pałasz.  Eksponaty pochodzą ze zbiorów Zygmunta oraz jego kolegów z Solidarności, którzy udostępnili własne zbiory i relacje. Wykorzystano także duże fragmenty wystawy przygotowanej przez Danutę Sadowską na obchody 30 lecia Solidarności w Gdyni. Wystawa mogła powstać dzięki przychylności, zaangażowaniu i wsparciu Starosty Wejherowskiego. Oficjalne otwarcie nastąpi w piątek, 28 września o godz. 14:00, jednak uczniowie wszystkich ponadpodstawowych szkół z powiatu, mają możliwość oglądać ją już od soboty 18 września.